Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas (KU36)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om författningsfrågor, som bland annat rör statsskicket, medborgarinitiativ, Sveriges EU-medlemskap, en minskning av antalet riksdagsledamöter, en författningsdomstol och domstolarnas oberoende.

Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att tillsätta en utredning som ska se över behovet av att stärka domstolarnas och domarnas oberoende på lång sikt. I Sverige fungerar domstolsväsendet bra i dag, enligt riksdagen. Men det kan ändå finnas anledning att överväga om domstolarnas och domarnas oberoende bör stärkas ytterligare. Regeringens utredning bör särskilt ta upp följande frågor:

  • Grundlagsreglering av justitierådens antal och pensionsålder.
  • En möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning.
  • Domstolsverkets organisation, styrning och roll.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden och delvis bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning med uppdrag att se över behovet av att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt - särskilt i fråga om grundlagsreglering av justitierådens antal och pensionsålder, en möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning samt Domstolsverkets organisation, styrning och roll. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

87 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-12
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:KU36

Alla beredningar i utskottet

2018-04-10, 2018-03-28, 2018-03-08

Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas (KU36)

Konstitutionsutskottet (KU) har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om författningsfrågor, som bland annat rör statsskicket, medborgarinitiativ, Sveriges EU-medlemskap, en minskning av antalet riksdagsledamöter, en författningsdomstol och domstolarnas oberoende.

Ett enigt utskott föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som ska se över behovet av att stärka domstolarnas och domarnas oberoende på lång sikt. I Sverige fungerar domstolsväsendet bra i dag, enligt KU. Men det kan ändå finnas anledning att överväga om domstolarnas och domarnas oberoende bör stärkas ytterligare. Utredningen som KU föreslår bör särskilt ta upp följande frågor:

  • Grundlagsreglering av justitierådens antal och pensionsålder.
  • En möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning.
  • Domstolsverkets organisation, styrning och roll.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
29 förslagspunkter, 24 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsskicket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1051 av Niclas Malmberg m.fl. (MP, V, L, C, S) yrkande 1,

2016/17:1155 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1156 av Teres Lindberg (S),

2016/17:1158 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2016/17:1735 av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda L) yrkande 1,

2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 13,

2017/18:367 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) yrkande 1,

2017/18:691 av Teres Lindberg (S),

2017/18:794 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 12,

2017/18:1641 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2017/18:1700 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) yrkande 1 och

2017/18:2991 av Sofia Fölster (M).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 1 17
M 73 0 0 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 12 3 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 4 4
Totalt 233 21 38 57


2. Successionsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1051 av Niclas Malmberg m.fl. (MP, V, L, C, S) yrkandena 3-5 och

2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (V)

3. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1735 av Birgitta Ohlsson och Said Abdu (båda L) yrkandena 2-5,

2016/17:2549 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 12,

2017/18:367 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) yrkandena 2-5 och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 13.

Reservation 4 (SD)

4. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1051 av Niclas Malmberg m.fl. (MP, V, L, C, S) yrkande 2,

2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

5. Ökad insyn i kungliga hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) yrkande 6.

Reservation 6 (V)

6. Medborgarinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:57 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:2264 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:445 av Robert Hannah (L) yrkande 1.1,

2017/18:495 av Robert Hannah (L) yrkande 1.1 och

2017/18:2079 av Markus Wiechel (SD).

7. Medlemskapet i EU och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1345 av Hanna Wigh (SD),

2016/17:1649 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:2347 av Björn Söder (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD),

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 7 och 10,

2017/18:33 av Björn Söder (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6 samt

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 8 och 9.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 255 37 0 57


8. Frågor kopplade till EU-samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2809 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 14 och 18.

Reservation 8 (M, C, KD)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 18
M 0 1 72 10
SD 33 0 0 9
MP 21 0 1 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 0 13 3
- 4 0 0 4
Totalt 170 16 105 58


9. Bestämmelser om Sverige och det svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 1,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 1 och

2017/18:3388 av Runar Filper (SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)

10. Bestämmelser om helgdagar och Sveriges nationalsång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 4,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 6 och 9 samt

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 6.

Reservation 11 (SD)

11. Nationella minoriteter och minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 12 (L)

12. Bestämmelser om svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 254 37 0 58


13. En minskning av antalet riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 1,

2016/17:1449 av Jenny Petersson (M),

2016/17:1468 av Boriana Åberg (M) delyrkande 1,

2016/17:1929 av Hans Wallmark (M),

2016/17:2729 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:558 av Anna Hagwall (-) yrkande 1,

2017/18:1183 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 1,

2017/18:2405 av Boriana Åberg (M) delyrkande 1,

2017/18:2739 av Jenny Petersson (M) och

2017/18:3480 av Johanna Jönsson (C).

14. Byte av partitillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2.

15. Förhållandet mellan regeringen och riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:140 av Said Abdu (L).

16. Regeringsarbetet och ett statsråds uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 1 och 5,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 14,

2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkande 1,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 14,

2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 1 och 7 samt

2017/18:3308 av Erik Bengtzboe (M).

Reservation 14 (SD)

17. Nationella folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2360 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2361 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:336 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:337 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1552 av Johnny Skalin (SD) och

2017/18:1566 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 15 (SD)

18. En författningsdomstol och normprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:367 av Rickard Nordin (C),

2016/17:1742 av Pavel Gamov (SD),

2016/17:1778 av Said Abdu (L),

2016/17:2332 av Johnny Skalin (SD),

2016/17:2752 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2856 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 4,

2017/18:10 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:141 av Said Abdu (L),

2017/18:328 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 5 och 6,

2017/18:1557 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1803 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2270 av Jan Ericson (M) och

2017/18:2853 av Rickard Nordin (C).

Reservation 16 (SD)

19. Domstolarnas oberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillsätta en utredning med uppdrag att se över behovet av att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt - särskilt i fråga om grundlagsreglering av justitierådens antal och pensionsålder, en möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning samt Domstolsverkets organisation, styrning och roll - och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 1-3,

bifaller delvis motionerna

2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35 och

avslår motionerna

2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 2-4 och

2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

20. Rättskipningens självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1291 av Anti Avsan och Jessika Roswall (båda M),

2017/18:1270 av Maria Abrahamsson (M) och

2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

21. Konstitutionsutskottets granskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2931 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 2-4.

Reservation 17 (SD)

22. Riksrevisionens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2921 av Markus Wiechel (SD) och

2017/18:2086 av Markus Wiechel (SD).

23. Penningenheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1298 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 8,

2017/18:289 av Jan Lindholm (MP) och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 10.

Reservation 18 (SD)

24. Den kommunala revisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1538 av Lars Beckman (M).

25. Den offentliga äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2807 av Peter Persson m.fl. (S) och

2017/18:845 av Niklas Karlsson och Peter Persson (båda S).

26. Public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1139 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (V)

27. En ny maktutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2801 av Börje Vestlund m.fl. (S).

28. Det civila samhällets betydelse för demokratin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 20 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 1 17 0 4
V 17 1 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 172 119 0 58


29. En demokratikanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1733 av Birgitta Ohlsson (L),

2017/18:370 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L) och

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 30.

Reservation 21 (L)