Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna ge flyktingstatus (SfU4)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att personer som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få flyktingstatus. Beslutet innebär att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som "skyddsbehövande i övrigt " istället ska få skydd som flyktingar. Tanken med beslutet är att ge dessa personer ett starkare skydd i praktiken. Lagändringen berör till exempel homosexuella eller kvinnor som riskerar könsstympning eller så kallat hedersrelaterat våld. I dag räknas förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning som grunder för flyktingskap. Lagändringarna börjar gälla samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006. På förslag från socialförsäkringsutskottet gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att personer som blivit utsatta för människohandel, så kallad trafficking, ska kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förutsättningen ska vara att de ställt upp som vittne i en rättegång eller medverkat som målsägande och att de därmed behöver skydd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner angående offer för människohandel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-21
Trycklov: 2005-11-21
Reservationer 10
bet 2005/06:SfU4

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna ge flyktingstatus (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att personer som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få flyktingstatus. Förslaget innebär att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som "skyddsbehövande i övrigt" istället ska få skydd som flyktingar. Tanken med förslaget är att ge dessa personer ett starkare skydd i praktiken. Lagändringen berör till exempel homosexuella eller kvinnor som riskerar könsstympning eller så kallat hedersrelaterat våld. I dag räknas förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning som grunder för flyktingskap. Lagändringarna föreslås börja gälla samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006. Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär att personer som blivit utsatta för människohandel, så kallad trafficking, ska kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förutsättningen ska vara att de ställt upp som vittne i en rättegång eller medverkat som målsägande och att de därmed behöver skydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-30
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:6 och avslår motionerna
2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 45,
2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c) yrkande 18,
2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 5,
2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2005/06:U246 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c) yrkande 4,
2005/06:U382 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) yrkande 16,
2005/06:Sf1 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-4, 7, 8, 10 och 11,
2005/06:Sf3 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 3-5,
2005/06:Sf4 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 4 samt
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 1 (fp, kd)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m45037
c00193
fp036012
kd02607
v00226
mp00143
-0011
Totalt169625959

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gömda homosexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -, mp, mp) yrkande 7.

Reservation 5 (mp)

3. Utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 46, 2005/06:Sf1 yrkande 6, 2005/06:Sf2, 2005/06:Sf3 yrkande 2, 2005/06:Sf4 yrkande 2, 2005/06:Sf251 yrkande 19, 2005/06:Sf312 yrkande 4 och 2005/06:Sf364 yrkande 4.

Reservation 6 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47017
c01903
fp135012
kd22407
v02206
mp01403
-0101
Totalt175115158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kunskap om könsmaktsordningen vid asylprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf1 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5 och
2005/06:Sf3 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47017
c19003
fp351012
kd26007
v02206
mp01403
-0101
Totalt25238158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 20.

Reservation 8 (v)

6. Utredning av kvinnors asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf4 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkandena 5-7.

Reservation 9 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47017
c01903
fp036012
kd26007
v51508
mp21203
-0101
Totalt20583160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Beslutsmotivering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 44 och
2005/06:Sf4 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 10 (fp)

8. Offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att under vissa förutsättningar bevilja offer för människohandel permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2005/06:Ju306 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 16,
2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5,
2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp) yrkande 10,
2005/06:Sf1 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9,
2005/06:Sf224 av Ulf Sjösten (m),
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 15,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5,
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 15,
2005/06:So467 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) yrkande 1 och
2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 33 och
avslår motionerna
2005/06:Ju482 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 och
2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp) yrkande 5.