Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 12 november 2019

Utskottets förslag

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (JuU11)

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna fortsatt ha möjlighet att överlämna mål till andra migrationsdomstolar. Förslaget innebär en förlängning till utgången av 2020 av den tillfälliga lösning som infördes 2017 för att förbättra domstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå även när antalet mål ökar kraftigt. Målen får bara lämnas överlämnas om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-07
bet 2019/20:JuU11

Alla beredningar i utskottet

2019-10-22

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (JuU11)

Regeringen föreslår att migrationsdomstolarna fortsatt ha möjlighet att överlämna mål till andra migrationsdomstolar. Förslaget innebär en förlängning till utgången av 2020 av den tillfälliga lösning som infördes 2017 för att förbättra domstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå även när antalet mål ökar kraftigt. Målen får bara lämnas överlämnas om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:19.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:19.