Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Socialutskottets bet 2020/21:SoU6

Planerat beslutsdatum: 9 december 2020

Nästa händelse: Beredning 17 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-03
bet 2020/21:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2020-11-26, 2020-11-17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-04
Debatt i kammaren: 2020-12-07
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09