Förrättare av vigsel och partnerskap

LUs bet 2005/06:LU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Vigsel- och partnerskapsförrättare blir gemensamt uppdrag (LU22)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att behörigheten som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett gemensamt uppdrag. Beslutet innebär att länsstyrelserna i fortsättningen bara ska ge förordnande som förrättare åt den som är villig att både förrätta vigslar och registrera partnerskap. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2006. Även äldre förordnanden som vigsel- eller partnerskapsförrättare ska ge behörighet till att både viga och registrera partnerskap efter detta datum.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-14
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
Reservationer 1
bet 2005/06:LU22

Alla beredningar i utskottet

2006-02-14, 2006-02-09

Vigsel- och partnerskapsförrättare blir gemensamt uppdrag (LU22)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att behörigheten som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett gemensamt uppdrag. Förslaget innebär att länsstyrelserna i fortsättningen bara ska ge förordnande som förrättare åt den som är villig att både förrätta vigslar och registrera partnerskap. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 15 april 2006. Även äldre förordnanden som vigsel- eller partnerskapsförrättare föreslås ge behörighet att både viga och registrera partnerskap efter detta datum.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-16
4

Beslut

Beslut: 2006-03-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förrättare av vigsel och partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:58 och avslår motionerna 2005/06:K398 yrkande 2, 2005/06:L4, 2005/06:L235, 2005/06:L291 yrkande 3, 2005/06:L331 och 2005/06:L341 yrkande 3.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030041
m360118
c10228
fp320016
kd023010
v21007
mp12005
-1001
Totalt215253106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag