Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2009

Beslut

Brister i Försäkringskassans underlag till sjukpenningsbeslut (SfU7)

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av Försäkringskassans beslutsunderlag gällande sjukpenning. Det anser riksdagen och ställer sig därmed bakom ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassans har tillräckligt bra underlag för att fatta korrekta beslut om sjukpenning. Slutsatsen är att bristerna är många och av särskilt allvarlig art. Det leder till sämre förutsättningar för korrekta och rättsäkra beslut om sjukpenning. Det ökar risken att den som har rätt till sjukpenning inte får det. Det ökar risken att den som inte har rätt till sjukpenning får det ändå.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-12
Betänkande publicerat: 2009-11-16
Trycklov: 2009-11-16
bet 2009/10:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2009-10-20

Brister i Försäkringskassans underlag till sjukpenningsbeslut (SfU7)

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av Försäkringskassans beslutsunderlag gällande sjukpenning. Det anser socialförsäkringsutskottet och ställer sig därmed bakom ett förslag från Riksrevisionens styrelse.

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassans har tillräckligt bra underlag för att fatta korrekta beslut om sjukpenning.

Slutsatsen är att bristerna är många och av särskilt allvarlig art.

  • Det leder till sämre förutsättningar för korrekta och rättsäkra beslut om sjukpenning.
  • Det ökar risken att den som har rätt till sjukpenning inte får det.
  • Det ökar risken att den som inte har rätt till sjukpenning får det ändå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-26
4

Beslut

Beslut: 2009-12-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framställningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta initiativ till en översyn av Försäkringskassans hantering av underlag inför beslut om sjukpenning.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2009/10:RRS4.