Försäkringsrättsliga frågor

LUs betänkande 2002/03:LU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2003

Beslut

Motioner om försäkringsrättsliga frågor (LU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna handlar om könsneutrala pensionsförsäkringar, rätt att teckna försäkring, företagares försäkringsskydd, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, ansvarsförsäkring för motorfordon, utvidgat ansvar för trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning och handläggningen av trafikskadeärenden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-12-03, 2003-02-06

Motioner om försäkringsrättsliga frågor (LU5)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna handlar om könsneutrala pensionsförsäkringar, rätt att teckna försäkring, företagares försäkringsskydd, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, ansvarsförsäkring för motorfordon, utvidgat ansvar för trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning och handläggningen av trafikskadeärenden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.