Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Justering 15 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-16
Betänkande 2020/21:UbU16
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21