Forskning inom skogs- och livsmedelsindustrierna

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-03-05
Justering: 1996-03-26
Betänkande 1995/96:NU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-04-17

Protokoll med beslut