Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om forskning och forskarutbildning. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationellt forskningssamarbete, fördelning av resurser till forskning, förhållanden inom forskarutbildningen samt ytterligare forskning inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om forskning och forskarutbildning. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationellt forskningssamarbete, fördelning av resurser till forskning, förhållanden inom forskarutbildningen samt ytterligare forskning inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.