Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om forskning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om forskningspolitikens inriktning, samverkansfrågor, principer för fördelning av resurser, forskare och utbildning på forskarnivå, jämställdhet samt forskning inom särskilda områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-20
Trycklov: 2014-03-20
Reservationer 17
Betänkande 2013/14:UbU14

Nej till motioner om forskning (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om forskning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om forskningspolitikens inriktning, samverkansfrågor, principer för fördelning av resurser, forskare och utbildning på forskarnivå, jämställdhet samt forskning inom särskilda områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitisk inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 yrkandena 1-3 och 19 samt 2013/14:N423 yrkande 30.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD18002
V16102
KD17002
Totalt20298049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Strategiska forskningssatsningar och infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub570 yrkandena 24, 28 och 32.

Reservation 2 (S)

3. Övergripande forskningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub362, 2013/14:Ub469 yrkande 7 och 2013/14:N441 yrkande 28.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP00187
FP17007
C20003
SD01802
V17002
KD17002
Totalt264181849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Svenskt värdskap för forskningsprogrammet Future Earth

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP)

5. Samverkansfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub238 yrkandena 1-3, 2013/14:Ub383, 2013/14:Ub422, 2013/14:Ub570 yrkandena 4 och 27 samt 2013/14:N426 yrkande 10.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

6. Meriteringssystem och samverkan som indikator för resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 yrkande 11, 2013/14:N423 yrkande 31 och 2013/14:N426 yrkande 9.

Reservation 8 (S, MP)

7. Fördelning av resurser för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub257, 2013/14:Ub279 yrkande 2 och 2013/14:Ub570 yrkande 12.

Reservation 9 (S)

8. Forskare och utbildning på forskarnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub570 yrkandena 16 och 17.

Reservation 10 (S)

9. Utbildningsbidrag och internationell rekrytering av forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub570 yrkandena 15 och 18.

Reservation 11 (S, MP)

10. Jämställdhet och genusforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub469 yrkande 8 och 2013/14:Ub570 yrkande 14.

Reservation 12 (S, MP, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP01807
FP17007
C20003
SD00182
V01702
KD17002
Totalt1501321849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Jämställdhet inom excellenssatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub430 yrkande 8.

Reservation 14 (MP, V)

12. Forskning inom vissa områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K320 yrkande 2, 2013/14:So671 yrkande 2, 2013/14:Ub253, 2013/14:Ub322, 2013/14:Ub372, 2013/14:Ub374, 2013/14:Ub535, 2013/14:Ub570 yrkandena 20, 21 och 29, 2013/14:MJ518 yrkande 1 och 2013/14:A405 yrkande 6.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M950012
MP00187
FP17007
C20003
SD01802
V17002
KD17002
Totalt1661811550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.