Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU17)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om forskning. Motionerna handlade bland annat om fördelningar av resurser, forskningens infrastruktur och forskningspolitisk inriktning.

Till hösten planerar regeringen att komma med förslag om forskningspolitik där flera av frågorna väntas tas upp. Riksdagen vill vänta in regeringens förslag och den sa därför nej till de motionsförslag som lämnats.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-01
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-29
Reservationer 13
Betänkande 2015/16:UbU17

Nej till motioner om forskning (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om forskning. Motionerna handlar bland annat om fördelningar av resurser, forskningens infrastruktur och forskningspolitisk inriktning.

Regeringen planerar till hösten att komma med förslag om forskningspolitik där flera av frågorna väntas tas upp. Utskottet anser därför att riksdagen ska invänta regeringens förslag och säga nej till de motionsförslag som nu lämnats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
20 förslagspunkter, 15 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M).

2. Inriktning m.m. för den forskningspolitiska propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 14 och

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M)

3. Strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 1 79 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 220 97 0 32


4. Vissa forskningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:804 av Lena Ek och Ulrika Carlsson i Skövde (C).

5. Begreppet konstnärlig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 8 och

2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

6. Samverkansfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:651 av Said Abdu (FP) yrkande 3,

2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. (S) yrkande 2 och

2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 2.

7. Samverkan inom livsvetenskap och vårdforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:656 av Johan Pehrson (FP) yrkande 3,

2014/15:1863 av Penilla Gunther (KD) och

2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 236 80 0 33


8. En strategi för livsvetenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 13 och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 17 och 18.

9. Fördelning av resurser för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. (S) yrkande 1,

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 16,

2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 5,

2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 1 och

2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S).

Reservation 5 (C)

10. Forskare och utbildning på forskarnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2886 av Annika Eclund (KD).

11. Forskares försörjnings- och anställningsformer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1031 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 296 20 0 33


12. Forskarskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 9.

Reservation 7 (L)

13. Genusforskningens vetenskapliga grund m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 9,

2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6 och

2015/16:1756 av Jan Ericson (M).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 42 0 32


14. Forskningsanslagens fördelning utifrån kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M)

15. Forskning inom särskilda områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:108 av Edward Riedl (M),

2014/15:152 av Edward Riedl (M),

2014/15:656 av Johan Pehrson (FP) yrkande 2,

2014/15:919 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S) yrkande 3,

2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 3,

2014/15:1643 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1975 av Jan Lindholm (MP) yrkande 6,

2014/15:1998 av Hans Wallmark (M),

2014/15:2384 av Saila Quicklund (M),

2014/15:2423 av Finn Bengtsson och Hans Wallmark (M),

2014/15:2450 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2,

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12,

2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) yrkande 3,

2014/15:2886 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP),

2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 6,

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:152 av Edward Riedl (M),

2015/16:846 av Lawen Redar (S),

2015/16:2223 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2375 av Solveig Zander (C),

2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 52,

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 6 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 10 (SD)

16. Europeans Spallation Source (ESS) och röntgenljuskällan MAX IV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:764 av Ewa Thalén Finné (M).

17. Registerbaserad forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 11 (M)

18. Forskningsinfrastruktur inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M)

19. Forskningsreaktor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:895 av Michael Svensson (M),

2014/15:1637 av Torkild Strandberg m.fl. (FP),

2014/15:2255 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2309 av Jörgen Andersson (M) yrkande 1,

2015/16:798 av Erik Ottoson (M) yrkande 2,

2015/16:902 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2015/16:1098 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1769 av Jörgen Andersson (M) yrkande 1,

2015/16:2087 av Michael Svensson (M) och

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 13 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 257 59 0 33


20. Rymdfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1062 av Betty Malmberg (M) och

2015/16:915 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkandena 1 och 2.