Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU17)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om forskning. Motionerna handlade bland annat om fördelningar av resurser, forskningens infrastruktur och forskningspolitisk inriktning.

Till hösten planerar regeringen att komma med förslag om forskningspolitik där flera av frågorna väntas tas upp. Riksdagen vill vänta in regeringens förslag och den sa därför nej till de motionsförslag som lämnats.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om forskning (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om forskning. Motionerna handlar bland annat om fördelningar av resurser, forskningens infrastruktur och forskningspolitisk inriktning.

Regeringen planerar till hösten att komma med förslag om forskningspolitik där flera av frågorna väntas tas upp. Utskottet anser därför att riksdagen ska invänta regeringens förslag och säga nej till de motionsförslag som nu lämnats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.