Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2022

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU20)

Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om forskning från den allmänna motionstiden 2021 med hänvisning till de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Motionerna handlar bland annat om resursfördelning, lärosäten och styrning, forskning om hälsa och välfärd samt särskilda forskningssatsningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-03, 2022-03-15

Nej till motioner om forskning (UbU20)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 190 förslag i motioner om forskning från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet hänvisar till de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Motionerna handlar bland annat om resursfördelning, lärosäten och styrning, forskning om hälsa och välfärd samt särskilda forskningssatsningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.