Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om valfrihet inom barnomsorgen (UbU12)

Riksdagen sade nej till motioner om förskolan från allmänna motionstiden 2005. Bland annat sade en majoritet av riksdagen nej till en reservation av fem partier (m, fp, kd, c och mp) i utbildningsutskottet. Partierna ville att riksdagen skulle uppmana regeringen att genomföra ett tidigare riksdagsbeslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen (se 2002/03UbU19 ). Till grund för reservationen låg ett antal motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fem partier uppmanar till mångfald och valfrihet inom barnomsorgen (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om förskolan från allmänna motionstiden 2005. Men fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår i en reservation att riksdagen ska uppmana regeringen att genomföra ett tidigare riksdagsbeslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen (se 2002/03UbU19). De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Till grund för förslaget ligger ett antal motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.