Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om förskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om förskolans syfte, erbjudande av förskola, fördelningen av lediga förskoleplatser, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng, maxtaxan i förskolan, barnomsorg på kvällar, nätter och helger, barngruppernas storlek, rätt till förskola på heltid och barnskötaryrket.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-07
Trycklov: 2014-02-07
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:UbU9

Nej till motioner om förskolan (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om förskolan. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp, att arbete redan pågår inom området samt att gällande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om förskolans syfte, erbjudande av förskola, fördelningen av lediga förskoleplatser, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng, maxtaxan i förskolan, barnomsorg på kvällar, nätter och helger, barngruppernas storlek, rätt till förskola på heltid och barnskötaryrket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förskolans syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub357, 2013/14:Ub502 yrkandena 5 och 9 samt 2013/14:Ub554.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Erbjudande av förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub329 av Carina Adolfsson Elgestam (S),
2013/14:Ub454 av Margareta B Kjellin (M) och
2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 2 (S, V)

3. Fördelningen av lediga förskoleplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 3 (S)

4. Finansieringen av förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 12 och
2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP01609
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167130052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.