Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU11)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om förskolan. Motionerna handlar bland annat om förskolans läroplan och kvalitet, förskolans arbetsmiljö, kompetens- och personalfrågor, organisatoriska frågor samt erbjudande av förskola. Riksdagen hänvisar fram för allt till pågående arbete inom området, att åtgärder redan har gjorts eller att det redan finns gällande regler.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-01-19, 2016-01-26

Nej till motioner om förskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om förskolan. Motionerna handlar bland annat om förskolans läroplan och kvalitet, förskolans arbetsmiljö, kompetens- och personalfrågor, organisatoriska frågor samt erbjudande av förskola. Utskottet hänvisar fram för allt till pågående arbete inom området, att åtgärder redan har gjorts eller att det redan finns gällande regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.