Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i vissa frågor och att åtgärder redan har vidtagits i andra. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagandet i förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och annan pedagogisk verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-01-18, 2018-01-23

Nej till motioner om förskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i vissa frågor och att åtgärder redan har vidtagits i andra. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagandet i förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och annan pedagogisk verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.