Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tog bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-06
Reservationer 28
Betänkande 2018/19:UbU7

Alla beredningar i utskottet

2019-02-07, 2019-01-31

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tar bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förskolans inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 15 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 0 0 58 4
C 0 29 0 2
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 220 29 76 24


2. Obligatorisk språkförskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 10,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 63 0 7
SD 0 58 0 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 143 0 24


3. Kvalitet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 11,

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 3 och 5,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 38 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Matkvalitet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 9 (SD)

5. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 10 (M, SD)

6. Lärandet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 1 0 62 7
SD 0 0 58 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 18 120 24


7. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 29 0 0 2
V 0 0 28 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 239 58 28 24


8. Modersmålsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 16 (SD)

9. Deltagande i förskola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:770 av Helena Bouveng (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 47,

2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2760 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)
Reservation 21 (L)

10. Pedagogisk omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:1053 av Mats Wiking (S),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 46,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 43 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 27-29.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (KD)

11. Öppna förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 49,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 44 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

12. Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte finns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S) och

2018/19:2180 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (V)

13. Barnomsorgspengen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:1638 av John Weinerhall (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:2467 av Mikael Oscarsson (KD) och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 0 0 58 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 245 22 58 24