Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 januari 2020

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU8)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om förskolan. Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, språk i förskolan, annan pedagogisk verksamhet och rätt till förskola. Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är de bestämmelser som gäller för förskolan, pågående arbete och att åtgärder redan har vidtagits.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-26
Justering: 2019-12-17
Trycklov: 2019-12-19
Reservationer 16
Betänkande 2019/20:UbU8

Nej till motioner om förskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om förskolan. Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, språk i förskolan, annan pedagogisk verksamhet och rätt till förskola. Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är de bestämmelser som gäller för förskolan, pågående arbete och att åtgärder redan har vidtagits.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-14
Debatt i kammaren: 2020-01-15
4

Beslut

Beslut: 2020-01-15
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 januari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 68 0 2
SD 0 0 60 2
C 1 0 30 0
V 0 0 27 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 157 68 118 6


2. Förskolans miljö och lokaler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 68 0 0 2
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 1 0 26 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 256 60 27 6


3. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17 och

2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 7 (M, SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 0 68 2
SD 0 0 60 2
C 0 0 31 0
V 27 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 19 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 164 20 159 6


4. Språkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

5. Rätt till förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 16,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 68 0 0 2
SD 60 0 0 2
C 0 31 0 0
V 1 0 26 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 285 32 26 6


6. Annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:1840 av Mats Wiking (S) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.