Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Regeringen bör utreda förskolans förutsättningar för likvärdig utbildning (UbU7)

Alla barn i Sverige ska ha tillgång till en bra förskola, oavsett var i landet man bor. Därför behövs en bred utredning om förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning. Det anser riksdagen, som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att tillsätta en sådan utredning.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att den behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om förskolan. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlade om kvalitet och förutsättningar i förskolan, pedagogisk personal i förskolan, språkfrågor, rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-05
Reservationer 11
Betänkande 2020/21:UbU7

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-14

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om förskolan. Detta med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och åtgärder som har vidtagits.

Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, pedagogisk personal i förskolan, språkfrågor med mera, rätten till förskola samt annan pedagogisk verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25
6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet och förutsättningar i förskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1544 av Jan Ericson (M),

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 22,

2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S) yrkande 1,

2020/21:3274 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 5,

2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 1 (M, SD, KD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 25 28 3 293


2. Pedagogisk personal i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 53 3 0 293


3. Språkfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3 och

2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 10 14 293


4. Rätt till förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 11 och

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 41 5 10 293


5. Annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 78,

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 19,

2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 3 21 293


6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.