Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.