Försöksverksamhet med sfi-bonus

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Sfi-bonus införs på försök (AU8)

En lag om att införa sfi-bonus på försök börjar gälla den 1 oktober 2009. Syftet är att pröva i vilken utsträckning en prestationsbaserad ersättning inom sfi-undervisningen kan bidra till att nyanlända invandrare lär sig svenska snabbare och därmed förbättrar sina möjligheter att få jobb. I försöket ges möjlighet att få sfi-bonus i 15 kommuner. Särskilda medel bör avsättas för att utvärdera försöksverksamheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-14
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-05-04
Trycklov: 2009-05-04
Reservationer 1
bet 2008/09:AU8

Sfi-bonus införs på försök (AU8)

En lag om att införa sfi-bonus på försök föreslås börja gälla den 1 oktober 2009. Syftet är att pröva i vilken utsträckning en prestationsbaserad ersättning inom sfi-undervisningen kan bidra till att nyanlända invandrare lär sig svenska snabbare och därmed förbättrar sina möjligheter att få jobb. I försöket ges möjlighet att få sfi-bonus i 15 kommuner. Särskilda medel bör avsättas för att utvärdera försöksverksamheten. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-14
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försöksverksamhet med sfi-bonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:156 och avslår motion
2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m800017
c23006
fp19009
kd21003
v01705
mp01207
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag