Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Lägre arbetsgivaravgift för forskning och utveckling (SfU15)

Arbetsgivaravgiften ska sänkas för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan idag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska taket för avdraget höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften ska också sänkas med 10 procentenheter för gruppen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-06
Reservationer 5
Betänkande 2019/20:SfU15

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-13

Lägre arbetsgivaravgift för forskning och utveckling (SfU15)

Arbetsgivaravgiften ska sänkas för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska taket för avdraget höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften ska också sänkas med 10 procentenheter för gruppen.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3485 av Ida Gabrielsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 307 26 0 16


2. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
2. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:68 punkterna 1 och 2.

3. Översyn av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3486 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 1 0 24 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 248 60 25 16


4. Socialavgifter i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:343 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:1786 av Per Åsling (C),

2019/20:1787 av Per Åsling (C),

2019/20:1879 av Saila Quicklund (M),

2019/20:1944 av Ida Drougge (M),

2019/20:2962 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 0 0 60 2
C 0 31 0 0
V 22 0 3 2
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 218 31 84 16