Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Lägre arbetsgivaravgift för forskning och utveckling (SfU15)

Arbetsgivaravgiften ska sänkas för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan idag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska taket för avdraget höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften ska också sänkas med 10 procentenheter för gruppen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-02-20

Lägre arbetsgivaravgift för forskning och utveckling (SfU15)

Arbetsgivaravgiften ska sänkas för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska taket för avdraget höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften ska också sänkas med 10 procentenheter för gruppen.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.