Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 mars 2020

Nästa händelse: Justering 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat