Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2022

Beslut

Arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under sommaren 2022 (SfU21)

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga som har fyllt 18 men inte 23 ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som lämnas under perioden den 1 juni-31 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-02-24, 2022-03-03

Arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under sommaren 2022 (SfU21)

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga som har fyllt 18 men inte 23 ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som lämnas under perioden den 1 juni-31 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.