Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.