Försvarets inriktning

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Försvarets nya inriktning (FöU10)

Sverige får fler soldater som snabbare kan användas i Sverige och i internationella fredsfrämjande operationer. Uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka upphör. Alla ska kunna tjänstgöra både i Sverige och utomlands. Säkerhet ska byggas gemensamt för de nordiska länderna och EU. Ett långtgående nordiskt samarbete bör utvecklas men Sverige ska fortfarande ha rätten att bestämma över sin operativa förmåga. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här. Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. I dag kan bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen användas för insats inom ett år. Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats, i och utanför Sverige. Enligt Försvarsmaktens förslag ska 28 000 personer finnas i stående och kontrakterade förband. Den grundläggande soldatutbildningen ska vara frivillig. Totalförsvarsplikten ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver. Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. En ökning sker från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. Förmågan till fredsfrämjande insatser fördubblas. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt. Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt. Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls. Fyra mekaniserade bataljoner sätts upp i en förbandsreserv. Ett stridsvagnskompani därifrån kommer att finnas i förråd på Gotland. Riksdagen vill tillägga att när det gäller Försvarsmaktens logistik behöver resurser överföras till kärnverksamheter vid armé-, marin- och flygstridskrafterna. Vidare kommer riksdag och regering inte att besluta om några nedläggningar i fredsorganisationen under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-14
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-05-29
Trycklov: 2009-05-29
Reservationer 12
bet 2008/09:FöU10

Alla beredningar i utskottet

2009-05-14, 2009-05-12, 2009-05-07, 2009-04-28

Försvarets nya inriktning (FöU10)

Sverige får fler soldater som snabbare kan användas i Sverige och i internationella fredsfrämjande operationer. Uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka upphör. Alla ska kunna tjänstgöra både i Sverige och utomlands. Säkerhet ska byggas gemensamt för de nordiska länderna och EU. Ett långtgående nordiskt samarbete bör utvecklas men Sverige ska fortfarande ha rätten att bestämma över sin operativa förmåga. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här.

  • Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. I dag kan bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen användas för insats inom ett år.
  • Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats, i och utanför Sverige.
  • Enligt Försvarsmaktens förslag ska 28 000 personer finnas i stående och kontrakterade förband.
  • Den grundläggande soldatutbildningen ska vara frivillig. Totalförsvarsplikten ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver.
  • Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen.
  • En ökning sker från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon.
  • Förmågan till fredsfrämjande insatser fördubblas. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt.
  • Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt. Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls.
  • Fyra mekaniserade bataljoner sätts upp i en förbandsreserv. Ett stridsvagnskompani därifrån kommer att finnas i förråd på Gotland.
Försvarsutskottet vill tillägga att när det gäller Försvarsmaktens logistik behöver resurser överföras till kärnverksamheter vid armé-, marin- och flygstridskrafterna. Vidare kommer riksdag och regering inte att besluta om några nedläggningar i fredsorganisationen under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-12
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 1 och
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m850012
c25004
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt153150046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Säkerhetspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö205 av Göran Pettersson (m),
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 1,
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 32,
2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) yrkande 1,
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 2 i denna del,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 2 i denna del och 14,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 2 i denna del och 9,
2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5, 8-10 och 12,
2008/09:Fö213 av Björn Leivik (m),
2008/09:Fö281 av Mats G Nilsson (m) och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 1.

3. Nato Response Force

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 2 i denna del,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 2 i denna del och
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m850012
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt154150045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Försvarspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Försvar upphör att gälla vid utgången av 2009, godkänner det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2010, godkänner att de krav på operativ förmåga som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra att gälla vid utgången av 2009 och godkänner regeringens förslag till Försvarsmaktens operativa förmåga fr.o.m. 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:140 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 1,
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 31,
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 3,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 4,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 5,
2008/09:Fö204 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4,
2008/09:Fö220 av Lars Tysklind och Ulf Nilsson (båda fp),
2008/09:Fö291 av Staffan Anger och Betty Malmberg (båda m),
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 4, 5, 7-9, 12, 25 och 26 samt
2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 1, 4 och 14.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Insatsorganisationens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:140 punkt 5 och avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 7,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 8,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 6,
2008/09:Fö207 av Katarina Brännström (m) och
2008/09:Fö259 av Björn Leivik (m).

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Hemvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 4,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 5,
2008/09:Fö230 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2 och 5,
2008/09:Fö242 av Eva Selin Lindgren och Åke Sandström (båda c) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fö251 av Peter Hultqvist och Marita Ulvskog (båda s),
2008/09:Fö254 av Jan Björkman och Kerstin Haglö (båda s) och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 30 och 31.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2-5,
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 8-10,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 3 och 9,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 8,
2008/09:Fö210 av Malin Löfsjögård (m),
2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2008/09:Fö224 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (båda s),
2008/09:Fö230 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 3 och 4,
2008/09:Fö243 av Hans Wallmark (m),
2008/09:Fö273 av Birgitta Eriksson (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 11, 20, 21, 28, 29 och 32 samt
2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 2 och 6.

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c25004
fp25003
kd18006
v01903
mp00190
Totalt1541311945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Materielförsörjning och logistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) yrkande 2,
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 11 och 14,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 11,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 3,
2008/09:Fö212 av Björn Leivik (m),
2008/09:Fö244 av Hans Wallmark (m),
2008/09:Fö245 av Oskar Öholm (m),
2008/09:Fö266 av Lars Hjälmered och Anders Hansson (båda m),
2008/09:Fö272 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (båda s) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 14 och 24.

Reservation 7 (s, v)

9. Grundorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) yrkandena 3-5,
2008/09:Fö202 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Fö221 av Cecilia Wikström i Uppsala och Mikael Oscarsson (fp, kd),
2008/09:Fö226 av Carina Hägg m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fö238 av Jan Ericson (m),
2008/09:Fö246 av Peter Hultqvist och Anneli Särnblad (båda s),
2008/09:Fö249 av Monica Green m.fl. (s),
2008/09:Fö253 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s),
2008/09:Fö255 av Johan Löfstrand m.fl. (s),
2008/09:Fö264 av Krister Hammarbergh (m),
2008/09:Fö274 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, c, fp, kd),
2008/09:Fö275 av Peter Rådberg m.fl. (mp),
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 22 och
2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 5, 7, 10 och 11.

Reservation 8 (s, v, mp)

10. Frivillig försvarsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 12,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 12 och
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 10.

Reservation 9 (s, v, mp)

11. Ekonomisk styrning och ekonomiska ramar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 5, 6 och 15,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 6, 7, 10, 16 och 17,
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 4, 7 och 12,
2008/09:Fö228 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Fö230 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 17-19 och
2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 10 (s, v, mp)

12. Civil-militär samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 13,
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 13 och
2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m860011
c26003
fp24004
kd18006
v01903
mp01900
Totalt154151044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Mark- och miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 15,
2008/09:Fö219 av Lars Wegendal (s),
2008/09:Fö234 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:Fö237 av Sven Bergström och Gunvor G Ericson (c, mp),
2008/09:Fö239 av Thomas Strand (s) yrkandena 1-3 och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 16 och 23.

Reservation 12 (s, v, mp)