Försvarsmakten och vissa miljöfrågor

Försvarsutskottets betänkande 2012/13:FöU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2013

Beslut

Nej till motioner om Försvarsmakten och miljö (FöU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om Försvarsmaktens miljöarbete och den miljöpåverkan myndighetens verksamhet har. En orsak är att gällande lagar redan innehåller bestämmelser för de delar av Försvarsmaktens verksamhet som påverkar miljön.

Motionerna handlar om miljöarbete, övnings- och skjutfält, vindkraft och skydd av flygbas 90-systemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-21
Justering: 2013-06-13
Betänkande publicerat: 2013-06-18
Trycklov: 2013-06-14
Betänkande 2012/13:FöU13

Nej till motioner om Försvarsmakten och miljö (FöU13)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om Försvarsmaktens miljöarbete och den miljöpåverkan myndighetens verksamhet har. En orsak är att gällande lagar redan innehåller bestämmelser för de delar av Försvarsmaktens verksamhet som påverkar miljön.

Motionerna handlar om miljöarbete, övnings- och skjutfält, vindkraft och skydd av flygbas 90-systemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-09-19
4

Beslut

Beslut: 2013-09-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 september 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarsmaktens miljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö221 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:Fö237 av Jan Lindholm och Peter Rådberg (båda MP) yrkandena 1 och 2.

2. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2012/13:Fö203 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Fö222 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Leif Pagrotsky (båda S),
2012/13:Fö224 av Agneta Gille (S) och
2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP02005
FP18006
C80015
SD18002
V01603
KD17002
Totalt24536068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:Fö223 av Lise Nordin m.fl. (MP),
2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C),
2012/13:Fö239 av Solveig Zander (C),
2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och
2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP02005
FP18006
C80015
SD18002
V01603
KD17002
Totalt24536068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skydd av flygbas 90-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö259 av Mikael Jansson (SD).