Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel

Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2004

Beslut

Försvarsmakten ska redovisa hemliga intäkter (FöU4)

Regeringen ska ge Försvarsmakten i uppdrag att i varje årsredovisning redovisa de totala intäkterna från försäljningar av överskottsmateriel. Riksdagens försvarspolitiska beslut våren 2000 innebar att flera förband och enheter måste läggas ned (se 1999/2000/FöU2 ). I samband med nedläggningarna uppstod ett mycket stort överskott av materiel. Försvarets materielverk har sålt en del av överskottsmaterielet, men det har hittills varit hemligt hur stora intäkterna varit. Försvarsmakten får inte överlåta överskottsmateriel direkt till kommunerna trots att kommunerna skulle kunna ha nytta av den för att bli bättre på att hantera kriser. Regeringen ska undersöka om det går att ändra reglerna så att det blir möjligt. Riksdagen sade därmed ja till vissa av Riksdagens revsiorers förslag om Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag beträffande materiel till kommunerna. Delvis bifall till motionen beträffande uppdrag till Krisberedskapsmyndigheten. I övrigt bifall till Riksdagens revisorers förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-10
Justering: 2004-02-17
Betänkande publicerat: 2004-03-01
Trycklov: 2004-03-01
Reservationer 4
Betänkande 2003/04:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2004-02-10, 2004-02-03, 2004-01-27

Försvarsmakten ska redovisa hemliga intäkter (FöU4)

Regeringen ska ge Försvarsmakten i uppdrag att i varje årsredovisning redovisa de totala intäkterna från försäljningar av överskottsmateriel. Riksdagens försvarspolitiska beslut våren 2000 innebar att flera förband och enheter måste läggas ned (se 1999/2000/FöU2). I samband med nedläggningarna uppstod ett mycket stort överskott av materiel. Försvarets materielverk har sålt en del av överskottsmaterielet, men det har hittills varit hemligt hur stora intäkterna varit. Försvarsmakten får inte överlåta överskottsmateriel direkt till kommunerna trots att kommunerna skulle kunna ha nytta av den för att bli bättre på att hantera kriser. Regeringen ska undersöka om det går att ändra reglerna så att det blir möjligt. Försvarutskottet föreslår därmed att riksdagen säger ja till vissa av Riksdagens revsiorers förslag om Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-17
4

Beslut

Beslut: 2004-03-17
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Materiel till kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om överlåtelse av materiel till kommunerna.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om överlåtelse av materiel till kommunerna.
Därmed bifaller riksdagen delvis förslag 2002/03:RR18 punkt 1 och avslår motionerna 2003/04:Fö5 yrkande 1, 2003/04:Fö6 yrkande 1 och 2003/04:Fö7 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04708
c16006
fp04107
kd02706
v25005
mp13013
-0000
Totalt179115154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppdrag till Krisberedskapsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motion 2003/04:Fö7 yrkande 2 och avslår förslag 2002/03:RR18 punkt 2 och motion 2003/04:Fö5 yrkande 2.

3. Försvarsmaktens hemliga intäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört om Försvarsmaktens hemliga intäkter.
Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört om Försvarsmaktens hemliga intäkter.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2002/03:RR18 punkt 3 och motionerna 2003/04:Fö5 yrkande 3, 2003/04:Fö6 yrkande 2 och 2003/04:Fö7 yrkande 4.

4. Uppdrag till Riksantikvarieämbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR18 punkt 4 och motionerna 2003/04:Fö5 yrkande 4, 2003/04:Fö6 yrkande 3, 2003/04:Fö7 yrkande 5 och 2003/04:Fö8.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m00478
c16006
fp40017
kd02706
v25005
mp13013
-0000
Totalt219274954

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Beslutsunderlag och tidsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö6 yrkandena 4 och 5, 2003/04:Fö7 yrkande 3 och 2003/04:Fö243 yrkande 6.

Reservation 4 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m14608
c16006
fp04107
kd26016
v25005
mp14003
-0000
Totalt20787154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag