Försvarspolitik

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om det militära försvaret (FöU6)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om det militära försvaret. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om totalförsvarets utveckling, nordiskt samarbete och materielförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-15
Reservationer 21
bet 2018/19:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2019-01-24

Nej till motioner om det militära försvaret (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om det militära försvaret. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om totalförsvarets utveckling, nordiskt samarbete och materielförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
24 förslagspunkter, 17 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En liberal grund för den försvarspolitiska inriktningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2062 av Jan Björklund m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 306 16 0 27


2. Totalförsvarets utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (C)

3. Totalförsvaret och granskning av måluppfyllelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 15 0 0 5
MP 13 0 0 3
Totalt 301 21 0 27


4. Förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 293 30 0 26


5. Utveckling av försvarsförmåga och anfallsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 8, 9, 15-18 och 24.

Reservation 5 (KD)

6. Utveckling av cyberförmågan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 6 (M, SD)

7. Mobilisering och krigsduglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 7 (C)

8. Krigsförbandsövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 8 (SD)

9. Beredskapsövning och beredskapskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 9 (M, KD)

10. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26


11. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 11 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 5
MP 13 0 0 3
Totalt 257 65 0 27


12. Utveckling av materielförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 12 (M)

13. Reformer inom försvarslogistiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 13 (SD)

14. Utredning av försvarslogistiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 34.

Reservation 14 (KD)

15. Försvarsindustri och samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (M)

16. Utveckling av svensk försvarsexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)

17. Försvarsindustri och tillämpning av artikel 346 EUF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 17 (SD)

18. Fördjupat EU-samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 18 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 242 81 0 26


19. Utvecklingen av försvarskompetens inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (KD)

20. Fördjupat samarbete med Brasilien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26


21. Kontroll av utländska investeringar och markköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 21 (M)

22. Införande av förköpsrätt och bedömningar av strategiska intressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD).

23. Stoppa utländska köp av strategiska fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

24. Begränsningar av utländska köp av strategiska fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1335 av Boriana Åberg (M).