Försvarspolitik

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU6)

Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om försvarspolitik, bland annat eftersom det inte finns anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Motionerna handlar bland annat om totalförsvarets utveckling, övningsverksamhet, krigsorganisationens förmåga, försvarets materielförsörjning, den svenska försvarsindustrin och försvarssamarbete inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 14
bet 2019/20:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-12

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om försvarspolitik, bland annat eftersom det inte finns anledning att föregripa det kommande försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Motionerna handlar bland annat om totalförsvarets utveckling, övningsverksamhet, krigsorganisationens förmåga, försvarets materielförsörjning, den svenska försvarsindustrin och försvarssamarbete inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Totalförsvarets utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 1 10 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 4 10 294


2. Övningsverksamhet och förmåga till mark- och sjöstrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 16, 18 och 24-27.

Reservation 3 (KD)

3. Krigsorganisationens förmåga och uthållighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2279 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


4. Förstärkning av materielförsörjningen och försvarslogistiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 11 och 13 samt

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

5. En materielförsörjningsstrategi för försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 7 (KD)

6. Utredning av Försvarets materielverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 8 (SD)

7. Villkoren för svensk försvarsindustri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 9 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


8. Utveckling av svensk försvarsexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13.

9. Försvarsindustri och tillämpning av artikel 346 EUF-fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

10. En svensk försvarsindustristrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2280 av John Widegren (M).

11. Försvarssamarbete inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11 och

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 49 3 3 294


12. Internationellt samarbete i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

13. Utländska köp av strategiska fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD),

2019/20:788 av Robert Stenkvist (SD),

2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2019/20:2865 av Boriana Åberg (M).

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294