Försvarspolitiken 1995/96

Försvarsutskottets betänkande 1994/95:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-20
Justering: 1995-04-25
Betänkande 1994/95:FöU4

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-11
4

Beslut

Beslut: 1995-05-11

Protokoll med beslut