Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU3

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Beredning 26 september 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-09-26
Justering: 2019-10-10
Trycklov: 2019-10-11
Betänkande 2019/20:JuU3
3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23