Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2016/17:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2016

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Sverige ska även under 2017 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Det beslutade riksdagen. Den svenska styrkan ska utbilda irakiska försvarsstyrkor i norra Irak och syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Daesh. Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 220 personer till förfogande till den 31 december 2017.

I regeringens förslag ingick också att den svenska styrkan ska kunna skickas till andra platser i Irak då hjälpbehovet finns över hela landet. Eftersom säkerhetsläget i Irak är mycket utmanande anser riksdagen att regeringen måste specificera exakt var styrkorna ska skickas innan riksdagen kan godkänna förslaget. Riksdagens beslut innebär därför att regeringen måste återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om hela mandatet för att det ska bli aktuellt att skicka svenska styrkor till en annan plats än norra Irak. Riksdagen sa alltså nej till att insatsens operationsområde breddas.

Riksdagen tycker dessutom att regeringen ska utvärdera hur insatsen i norra Irak hittills fungerat. Utvärderingen ska sedan rapporteras in till riksdagen. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2016/17:3528 yrkande 1. Bifall till motion 2016/17:3530 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-12-01
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 8
bet 2016/17:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2016-12-01, 2016-11-24, 2016-11-17

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Sverige ska även under 2017 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Det föreslår ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Den svenska styrkan ska utbilda irakiska försvarsstyrkor i norra Irak och syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Daesh. Utskottet vill att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 220 personer till förfogande till den 31 december 2017.

I regeringens förslag ingår också att den svenska styrkan ska kunna skickas till andra platser i Irak då hjälpbehovet finns över hela landet. Eftersom säkerhetsläget i Irak är mycket utmanande anser utskottet att regeringen måste specificera exakt var styrkorna ska skickas innan riksdagen kan godkänna förslaget. Utskottets förslag till riksdagsbeslut innebär därför att regeringen måste återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om hela mandatet för att det ska bli aktuellt att skicka svenska styrkor till en annan plats än norra Irak. Utskottet säger alltså nej till att insatsens operationsområde breddas.

Utskottet tycker dessutom att regeringen ska utvärdera hur insatsen i norra Irak hittills fungerat. Utvärderingen ska sedan rapporteras in till riksdagen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-12
Debatt i kammaren: 2016-12-13
4

Beslut

Beslut: 2016-12-14
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Med ändring av regeringens förslag till riksdagsbeslut medger riksdagen att regeringen ställer en svenskt väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i norra Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:32 och motion

2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 276 44 0 29


2. Förankring av internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, KD)

3. Inriktning, innehåll och omfattning för Sveriges bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:1997 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:3342 av Sofia Fölster (M),

2016/17:3526 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) i denna del och

2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 0 19 2
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 227 44 49 29


4. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den svenska militära utbildningsinsatsen i Irak och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

5. Säkerhetssituationen och den svenska insatsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3526 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) i denna del och

2016/17:3530 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) yrkandena 3 och 4.

6. Försvarsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

7. Iraks konstitution och humanitära frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 8 (SD)