Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2019/20:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

Svenskt deltagande i insats i Irak förlängs (UFöU2)

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Den svenska styrkan ska bestå av 70 personer. Det ska också finnas möjlighet att utöka med en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs av den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Det övergripande målet med Sveriges insats är att öka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet från Daesh.

Utvecklingen i Irak är mycket osäker och oförutsägbar och regeringen har kontinuerlig beredskap för att anpassa eller avbryta den svenska insatsen i landet. Riksdagen uppmanade därför också regeringen i ett tillkännagivande att återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska handla om insatsens utformning, eventuellt förändrade förutsättningar och om insatsens bidrag för att kunna uppfylla målet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets förslag till tillkännagivande om återrapportering till riksdagens utrikesutskott. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-06
Reservationer 3
bet 2019/20:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-28, 2019-11-27, 2019-11-26, 2019-11-21, 2019-11-14

Svenskt deltagande i insats i Irak förlängs (UFöU2)

Sverige ska även under 2020 delta i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. Den svenska styrkan ska bestå av 70 personer. Det ska också finnas möjlighet att utöka med en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs av den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Det övergripande målet med Sveriges insats är att öka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet från Daesh.

Utvecklingen i Irak är mycket osäker och oförutsägbar och regeringen har kontinuerlig beredskap för att anpassa eller avbryta den svenska insatsen i landet. Utskottet föreslår därför också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återrapportera till utrikesutskottet när läget kräver det eller minst en gång per kvartal. Rapporteringen ska handla om insatsens utformning, eventuellt förändrade förutsättningar och om insatsens bidrag för att kunna uppfylla målet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildnings-insatsen i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2020 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:28 och avslår motionerna

2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:764 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 66 0 0 4
SD 0 59 0 3
C 29 0 0 2
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 269 59 0 21


2. Återrapportering till riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om återrapportering och tillkännager detta för regeringen.


3. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 5,

2019/20:764 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4,

2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2-5,

2019/20:3412 av Joar Forssell m.fl. (L) och

2019/20:3415 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 5
M 66 0 0 4
SD 0 0 59 3
C 29 0 0 2
V 0 25 0 2
KD 19 0 0 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 242 26 60 21