Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2010/11:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan (UFöU1)

Den svenska styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under nästa år. Sverige ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan till slutet av 2011. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Regeringen beräknar att styrkan kommer att bestå av cirka 500 personer på plats under 2011, vilket är samma antal som i dag. För att förbättra säkerheten ska Sverige dessutom utöka insatsen med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-07
Reservationer 3
bet 2010/11:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-25, 2010-11-23

Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan (UFöU1)

Den svenska styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under nästa år. Enligt förslaget ställer Sverige en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan till slutet av 2011. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Regeringen beräknar att styrkan kommer att bestå av cirka 500 personer på plats under 2011, vilket är samma antal som i dag. För att förbättra säkerheten ska Sverige dessutom utöka insatsen med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslag som regeringen har lagt fram efter en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-15
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2011, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:35.

2. Tillbakadragande av den svenska insatsen inom ISAF år 2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U2 och 2010/11:U3 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S107005
M102005
MP20041
FP21003
C21002
SD02000
V00154
KD19000
Totalt290201920

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U3 yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M102005
MP23011
FP21003
C21002
SD02000
V00154
KD19000
Totalt292201621

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag