Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2017/18:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2018 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, RSM, i Afghanistan. Det har riksdagen beslutat. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning, rådgivning och stöd för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande i Afghanistan. Detta gäller till och med den 31 december 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2017/18:32. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Reservationer 3
bet 2017/18:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-30, 2017-11-23

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2018 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, RSM, i Afghanistan. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning, rådgivning och stöd för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande i Afghanistan. Detta gäller till och med den 31 december 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2018 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsstyrkan Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:32 och avslår motionerna

2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) och

2017/18:3930 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 0 12
SD 0 39 0 7
MP 20 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 2 0 3
Totalt 234 60 0 55


2. Mål och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3932 av Allan Widman m.fl. (L).

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 12
SD 39 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 0 18 0 4
V 1 0 18 2
L 0 16 0 3
KD 0 12 0 4
- 2 0 0 3
Totalt 159 117 18 55


3. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3930 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 0 12
SD 39 0 0 7
MP 20 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 2 0 0 3
Totalt 275 19 0 55