Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2019/20:UFöU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Justering 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat