Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 december 2020

Nästa händelse: Trycklov 4 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat