Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall (MJU9)

Miljödomstolarna prövar tillstånd för anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Från den 1 april 2009 ska sådan prövning ske i en miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna är belägen eller avses vara belägen. På så sätt kan prövning ske vid en och samma miljödomstol även om anläggningarna finns i olika områden. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2009-01-20
Betänkande publicerat: 2009-01-28
Trycklov: 2009-01-28
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:MJU9

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09

Prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall (MJU9)

Miljödomstolarna prövar tillstånd för anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Från den 1 april 2009 ska sådan prövning ske i en miljödomstol inom vars område någon av anläggningarna är belägen eller avses vara belägen. På så sätt kan prövning ske vid en och samma miljödomstol även om anläggningarna finns i olika områden. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:76 och avslår motion 2008/09:MJ2.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1091020
m850012
c23006
fp20008
kd19005
v17005
mp01306
Totalt27314062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag