Förverkande av rätt att ta arv m.m.

LUs betänkande 1991/92:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-10-15
Justering: 1991-11-19
Betänkande 1991/92:LU11

Alla beredningar i utskottet

1991-10-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1991-12-04

Protokoll med beslut