Fossiloberoende transporter

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att genom lämpliga styrmedel främja användningen av biodrivmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över.

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör främja användningen av biodrivmedel i luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder så som bl.a. att undersöka möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle. Bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-11
Reservationer 19
Betänkande 2016/17:TU12

Ökad användning av biodrivmedel i flygtrafiken (TU12)

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan bör användning av biodrivmedel stödjas. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att främja användningen av biodrivmedel genom lämpliga styrmedel. Bland annat ska möjligheten att införa olika start- och landningsavgifter beroende på vilket bränsle som används ses över. Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa till skillnad från fossila bränslen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål om en fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 26, 27 och 53,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 33,

2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 10.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 167 126 18 38


2. Luftfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen
bör främja användningen av biodrivmedel i
luftfarten genom lämpliga styrmedel och åtgärder som bl.a. att undersöka
möjligheten att differentiera start- och landningsavgifter baserat på bränsle och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31.2,

2016/17:1235 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35,

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 14.1 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 38 och

avslår motion

2016/17:1131 av Mathias Tegnér (S).

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 40,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34 och

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 219 73 19 38


4. Elbilar och laddinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:694 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 7,

2016/17:2938 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:3054 av Solveig Zander (C),

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 19 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 274 16 19 40


5. Elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:222 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2016/17:1831 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8,

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 18,

2016/17:3513 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 och

2016/17:3633 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 17 2 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 185 124 2 38


6. Reduktionsplikt och efterkonvertering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3 och

2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) yrkande 11.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

7. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 52,

2016/17:2657 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2845 av Runar Filper (SD) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 0 16 0
- 0 1 0 1
Totalt 235 41 35 38


8. Bilpooler och vissa parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:694 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 36 och 37,

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 8,

2016/17:3052 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C) yrkande 1,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3281 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 185 126 0 38


9. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43 och

2016/17:1171 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 292 19 0 38


10. Övriga styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 29, 40 och 41,

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 10,

2016/17:2274 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 6.

Reservation 17 (C)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (L)