Frågor om film och public service

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till frågor om public service och film (KrU11)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag om public service och film i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokala filmarkiv, former för public services verksamhet och lärares kunskaper om media och kommunikation.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan vidtagits åtgärder eller pågår arbete inom de områden som förslagen berör.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till frågor om public service och film (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag om public service och film i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokala filmarkiv, former för public services verksamhet och lärares kunskaper om media och kommunikation.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan vidtagits åtgärder eller pågår arbete inom de områden som förslagen berör.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.