Frågor om konstarterna och film

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om konst och film (KrU13)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bibliotek, språk, teater, film, dans och musik samt konst och arkitektur i det offentliga rummet. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-20
Reservationer 20
bet 2018/19:KrU13

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-02-28

Nej till motioner om konst och film (KrU13)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bibliotek, språk, teater, film, dans och musik samt konst och arkitektur i det offentliga rummet. Utskottet säger nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
19 förslagspunkter, 13 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bibliotek och läsfrämjande för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 16,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkandena 1, 6 och 7 samt

2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 247 57 0 45


2. Biblioteksersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 17.

3. Trygga bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:643 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 228 58 18 45


4. Bibliotek och medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:643 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

5. Biblioteksböcker på svenska och på minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:643 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

6. Svenska språket och språklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1474 av Ola Johansson (C) och

2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)

7. Minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) och

2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

8. Dialekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 8 (SD)

9. Punktskrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 9 (SD)

10. Strategi för flerspråkighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2084 av Mathias Tegnér och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S).

11. Scenkonst i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:102 av Angelika Bengtsson (SD),

2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 7 och

2018/19:2508 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 10 (SD)

12. Konst och arkitektur i det offentliga rummet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 23,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 14,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 27 och

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 11 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 247 57 0 45


13. Statlig fond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V).

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 279 25 0 45


14. Framtidens filmpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 0 58 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 228 18 58 45


15. Produktionsincitament för film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 15 (SD)

16. Biografer på mindre orter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 8 och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 0 0 26 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 220 58 26 45


17. Olovlig hantering av film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD)

18. Främjande av svensk och nordisk film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkandena 3, 5 och 9.

Reservation 19 (SD)

19. Det samiska filminstitutet i Kautokeino

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 20 (SD)