Frågor om ledighet och anställningsformer

Arbetsmarknadsutskottets bet 2011/12:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om ledighet och anställningsformer (AU13)

Riksdagen sa nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2011 om ledighets- och arbetstidsfrågor och om tidsbegränsade anställningsformer. Motionerna handlar bland annat om olika förändringar av de tidsbegränsade anställningsformerna i lagen om anställningsskydd, en förlängning av rätten till förkortad arbetsdag för föräldrar, en översyn av semesterlagen och rätt till heltid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-22
Trycklov: 2012-05-22
Reservationer 11
bet 2011/12:AU13

Nej till motioner om ledighet och anställningsformer (AU13)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2011 om ledighets- och arbetstidsfrågor och om tidsbegränsade anställningsformer. Motionerna handlar bland annat om olika förändringar av de tidsbegränsade anställningsformerna i lagen om anställningsskydd, en förlängning av rätten till förkortad arbetsdag för föräldrar, en översyn av semesterlagen och rätt till heltid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anställningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 8 samt
2011/12:A271 av Linda Arvidsson Wemmert (M).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP21004
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 4 och
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt195119035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Företrädesrätt till återanställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 5-7.

Reservation 3 (V)

4. Föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 9,
2010/11:Sf257 av Annika Eclund (KD) yrkande 2,
2010/11:A315 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2010/11:A370 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S),
2011/12:Sf294 av Annika Eclund (KD) yrkande 2 och
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 4 (MP)

5. Ledighet för deltagande i frivilligförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A206 av Eva Flyborg (FP).

6. Semesterlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A301 av Katarina Köhler och Isak From (båda S),
2010/11:A354 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S) och
2011/12:A292 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S).

Reservation 5 (S, V)

7. Allmänna arbetstidsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A201 av Josefin Brink m.fl. (V),
2011/12:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4 samt
2011/12:A204 av Josefin Brink m.fl. (V).

Reservation 6 (V)

8. Dispens för extra övertid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 och
2011/12:A366 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S).

Reservation 7 (S, V)

9. Sänkt normalarbetstid i kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A302 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 8 (MP)

10. Arbetstidsförkortning genom lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A310 av Josefin Brink m.fl. (V).

Reservation 9 (V)

11. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A203 av Josefin Brink m.fl. (V) och
2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (V)

12. Motioner som beretts i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A232 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2011/12:A243 av Carina Adolfsson Elgestam och Åsa Lindestam (båda S),
2011/12:A248 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S),
2011/12:A264 av Robert Halef (KD),
2011/12:A298 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),
2011/12:A302 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:A313 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (båda KD),
2011/12:A327 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (båda S),
2011/12:A330 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S),
2011/12:A331 av Anna Wallén m.fl. (S) och
2011/12:A367 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 2.