Frågor om psykisk hälsa

Socialutskottets bet 2019/20:SoU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-24
Trycklov: 2020-03-30
bet 2019/20:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-13
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer