Frågor om psykisk hälsa

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2020

Beslut

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU10)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om psykisk hälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst det arbete som redan i dag pågår på området.

Förslagen handlar bland annat om strategi, samarbete och kompetens inom psykisk hälsa.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 7
Betänkande 2019/20:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-13

Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag om psykisk hälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst det arbete som redan i dag pågår på området.

Förslagen handlar bland annat om strategi, samarbete och kompetens inom psykisk hälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-03
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Strategi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 2-4 och 13.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 44 10 0 295


2. Samarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2252 av Betty Malmberg (M),

2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 6 samt

2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 11 10 294


3. Kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 7, 8 och 31,

2019/20:1969 av Bengt Eliasson (L),

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 9 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294


4. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1830 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) och

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 6 (M)

5. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:95 av Clara Aranda (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:230 av Malin Larsson (S).

Reservation 7 (SD)

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.