Frågor om psykisk hälsa

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-09
Justering: 2021-02-23
Trycklov: 2021-02-26
Betänkande 2020/21:SoU13

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-02-02, 2020-12-17, 2020-12-10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer