Framtidens infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU16

Planerat beslutsdatum: 22 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

206 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-03
Justering: 2021-06-15
Trycklov: 2021-06-16
Betänkande 2020/21:TU16

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-18
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-18
Debatt i kammaren: 2021-06-21
4

Beslut

Beslut: 2021-06-22