Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt

Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor: 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar. 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Riksdagen beslutade på trafikutskottets initiativ att det nationella stamvägnätet ska utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen. Bifall till utskottsinitiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-11-13, 2008-11-27

Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor:

  • 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar.
  • 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar.
  • 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.
Utskottet föreslår genom ett utskottsinitiativ att det nationella stamvägnätet utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.