Franchising, m.m.

LUs betänkande 2003/04:LU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 februari 2004

Beslut

Motioner om franchising m.m. (LU7)

Riksdagen sade nej till motioner om franchising, avtalsvillkor mellan näringsidkare och elektroniska signaturer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-11-18, 2003-11-20

Motioner om franchising m.m. (LU7)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om franchising, avtalsvillkor mellan näringsidkare och elektroniska signaturer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.