Fri- och rättigheter, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism behövs (KU34)

Samhället behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, exempelvis på internet och i sociala medier, med att tidigt upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till vänsterextrema, högerextrema och islamistiska terroristorganisationer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med frågan.

Enligt riksdagen bör regeringen ta initiativ till nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism och för demokratiska värderingar, i syfte att bland annat identifiera kommunikationsmetoder.

Förslaget om tillkännagivande kom när riksdagen behandlade drygt 60 förslag i motioner om fri- och rättigheter. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-02-27, 2018-03-15, 2018-03-20, 2018-03-22, 2018-03-28, 2018-04-17

Nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism behövs (KU34)

Samhället behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, exempelvis på internet och i sociala medier, med att tidigt upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till vänsterextrema, högerextrema och islamistiska terroristorganisationer. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med frågan.

Enligt utskottet bör regeringen ta initiativ till nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism och för demokratiska värderingar, i syfte att bland annat identifiera kommunikationsmetoder.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade drygt 60 förslag i motioner om fri- och rättigheter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.