Fri- och rättigheter, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism behövs (KU34)

Samhället behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, exempelvis på internet och i sociala medier, med att tidigt upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till vänsterextrema, högerextrema och islamistiska terroristorganisationer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med frågan.

Enligt riksdagen bör regeringen ta initiativ till nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism och för demokratiska värderingar, i syfte att bland annat identifiera kommunikationsmetoder.

Förslaget om tillkännagivande kom när riksdagen behandlade drygt 60 förslag i motioner om fri- och rättigheter. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-04-25
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:KU34

Alla beredningar i utskottet

2018-04-17, 2018-03-28, 2018-03-22, 2018-03-20, 2018-03-15, 2018-02-27

Nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism behövs (KU34)

Samhället behöver bli bättre på att arbeta proaktivt, exempelvis på internet och i sociala medier, med att tidigt upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda och rekrytering till vänsterextrema, högerextrema och islamistiska terroristorganisationer. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med frågan.

Enligt utskottet bör regeringen ta initiativ till nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi mot våldsbejakande extremism och för demokratiska värderingar, i syfte att bland annat identifiera kommunikationsmetoder.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade drygt 60 förslag i motioner om fri- och rättigheter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättighetsskydd för en enskild mot en annan enskild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1183 av Anette Åkesson (M) och

2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 74 0 9
SD 29 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 6 0 0 2
Totalt 218 74 0 57


2. En äganderätts- och näringsfrihetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 10
SD 30 0 0 12
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 6 0 0 2
Totalt 174 118 0 57


3. En gemensam värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, KD)

4. Ett tredje juridiskt kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:58 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2017/18:750 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S),

2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2017/18:2857 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

5. Diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 1 73 9
SD 0 30 0 12
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 165 37 91 56


6. Förbud mot rasistiska organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S).

7. Återkallande av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:173 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 11,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 42,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 11,

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4,

2017/18:1519 av Lars Beckman (M),

2017/18:2377 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 39,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 26 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 49 och 51.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 73 10
SD 0 30 0 12
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 6 0 2
Totalt 169 36 87 57


8. Förbud mot slöja på offentliga platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:790 av Richard Jomshof (SD) och

2017/18:2355 av Richard Jomshof (SD).

Reservation 12 (SD)

9. Böneutrop

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:793 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och

2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 13 (SD)

10. En framtida översyn av regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2250 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 14 (M, C, KD)

11. Kommuners medlemskap i bostadsrättsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)

12. En värdekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2859 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 16 (KD)

13. Uppmärksamma och motarbeta religionsförföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3398 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3 och 4.

14. Mänskliga rättigheter i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6 och 8,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 6 och 12 samt

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, L, KD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 74 0 9
SD 30 0 0 12
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 0 0 18 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 6 0 0 2
Totalt 156 119 18 56


15. Utökat informationsutbyte mellan myndigheter och sekretessbrytande bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:188 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

16. Individer som återvänder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 3,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 51 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

17. Nationell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motion

2017/18:229 av Said Abdu (L).

Reservation 20 (V)

18. Kommunernas ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:497 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 21 (M, L, KD)

19. Utländska bidrag till svenska trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 22 (M, SD, KD)